Just före midsommar nedkom SE JCH Ohlsmyrens P Wild Thing (Setpoints Buddy – SE JCH Borgeflons Jaga CS) med 11 st friska fina valpar. Pappa till valparna är Borgeflons CJ Pang (INT JCH NSUCH Björklunds K Cito – Borgeflons J-Fia CS). Det är första gången Roland gör en omparning, i den första kullen är det 4 st med 1:a pris i UKL. Årets unghund i Finland. Det förvänts minst lika bra hundar i den 2.a kullen. Är du intresserad av valp kontakta

Roland Ohlsson
Sölvbacken 371
830 24 OVIKEN

ohlsmyrens-kennel@telia.com

Mobil: 070-6436016