Stort grattis till Petter Nordbaek & Borgeflons RK Otto som i dag tog 2ak på skogsprov och blev provets bästa hund.